Annons

Bland kriser och kurvor

Bland kriser och kurvor

Annons

Denna lilla bok om demografi och ekonomi kan varmt rekommenderas. Författaren Gunnar Wetterberg rör sig hemtamt bland samhällsvetenskaplig forskning och utredningar som brottas med framtidens demografiska utmaningar. Vi tycks ju alltid stå inför en kris i befolkningsfrågan. Och på vägen glimrar kunskaperna – och åsikterna – om allehanda samtidsfrågor. Några citat ur boken: ”Av dem som var födda på 1910-talet levde 80 procent livet ut i sitt första fasta förhållande.”, ”En fungerande arbetskraftsinvandring är ett bra botemedel mot xenofobi.” Och så vidare.

Slutligen en liten barsk anmärkning – varför ger man ut en bok som handlar om kurvors kraft utan att visa läsaren en enda? Halva förordet handlar om en kurva så spännande att författaren kopierat den och alltid bär den med sig – om han sover med den under huvudkudden framgår inte. Men läsaren av denna bok blir snuvad på godbiten. Snopet.

Litteraturhänvisningar

Kurvans kraft

Wetterberg, Gunnar
Weyler förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.