Annons

Hur bestäms galaxernas rotation?

Annons

Publicerad:

2011-11-18

Fråga: Roterar alla galaxer åt samma håll – från oss sett?

Ruben Rydberg

Svar: Om man gör statistik på de galaxer som har någon form av regelbunden rotation inom en tillräckligt stor volym är fördelningen slumpmässig: galaxerna roterar lika ofta medsols som motsols från oss sett. Det finns också galaxer där stjärnorna rör sig mer kaotiskt, ungefär som ett moln av irrande eldflugor. Till galaxer som inte roterar regelbundet hör så kallade oregelbundna galaxer och elliptiska galaxer. Bland ljusstarka galaxer i vår del av universum har cirka 50–60 procent en ordnad rotation.

Vilken rotation en galax får när den bildas avgörs bland annat av omgivningens gravitationella påverkan.

Erik Zackrisson, docent vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.