Annons

När svenskarna lämnade Sverige

Hotet från utvandringen. Pamflett från 1911 för att stoppa emigrationen. Samma år utkom även Det svenska folklynnet, en del i den stora Emigrationsutredningen på över 5 000 sidor.

Bild: 
IBL Bildbyrå

När svenskarna lämnade Sverige

Över en miljon svenskar flyttade till USA mellan 1851 och 1930. Det nya landet erbjöd frihet från auktoriteter.

Annons

Publicerad:

2011-11-18

För hundra år sedan diskuterades utvandringen från Sverige för fullt. I det stora samhällsvetenskapliga projektet Emigrationsutredningen intervjuades utvandrare på båtarna över Atlanten. Dessutom annonserade man i amerikanska tidningar efter svenska utvandrare som fick skriva brev om sina upplevelser. Svaren gav en levande bild av utvandringens – och invandringens – vedermödor och glädjeämnen.

De många röster som dokumenterades berättar om allt från nya maträtter och hårt klimat till ett nytt välstånd – men framför allt om frihet från det auktoritära Sverige: ”Här har vi rika män, här har vi lärda män, här har vi ’smarta’ män, här har vi ’arbetsbasar’ – men herrar har vi inga”, berättade en utvandrad svensk.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.