Annons

Vad är en ö?

För smal? Kalixälven i Norrbotten.

Bild: 
Peter Hanneberg / SCANPIX

Vad är en ö?

Annons

Publicerad:

2011-11-18

Fråga: Varför räknas inte Tärendö i Norrland som Sveriges största ö? Tärendö avgränsas av Torne älv, Tärendö älv, Kalix älv samt havet. Är Tärendö älv för liten och smal för att räknas som avgränsning från land? Värmdö brukar ju räknas som en ö, trots att ön begränsas av smala vatten som Baggenstäket, Kolström och Strömma kanal.

Sten Ekholm, Kungälv.

Svar: En ö går att definiera som ett stycke land omflutet av vatten. Men det räcker inte. Till exempel brukar vi inte kalla små stenar eller skär för öar.

När det handlar om riktigt stora landområden, finns det också gränsfall. Tärendö är ett sådant område. Vi på Statistiska centralbyrån (SCB) har bedömt att folket som bor där tycker att de bor på fastlandet.

Ett annat gränsfall är Södertörn som avgränsas av Södertälje kanal (tidigare ett naturligt vattendrag) och Strömmen. Vi har inte räknat Södertörn som en ö.

Det finns många gränsfall. Vad vi på SCB gör är att ta fram en grundläggande definition som fungerar i ”vanliga fall”, och sedan får vi beskriva specialfallen som dyker upp. Vi använder underlaget för att till exempel ta fram statistik om hur många som bor på olika öar.

Bo Justusson, statistiker vid SCB.

Läs mer om öar

2011-11-18

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Är Hisingen i Göteborg en ö eller inte? Den är ju omfluten av (1) Göta Älv, (2) Nordre Älv och (3) Västerhavet. Om Hisingen är en ö, då är väl även Tärendö och Södertörn öar? Var finns logiken?

Hisingen har fast landförbindelse i form av broar och är därmed, enligt min åsikt, ingen ö utan snarare en "före detta ö". Jag är själv född på Hisingen och har ägnat ett antal år åt att fundera över det här med öar. I senaste upplagan av den tjocka boken "Sveriges öar" (2013) diskuterar jag detta bl.a. i förordet och i texten "Ö-faktorn" (på sid 105-111). Logiken säger att varken Hisingen, Tärendö eller Södertörn är öar, ej heller Öland, Orust eller Tjörn. Sveriges största ö är Gotland och den näst största är Fårö. Den som vill diskutera detta får gärna höra av sig. Bästa hälsningar ///Anders Källgård/// PS Stort tack till Bo Justusson på SCB för all hjälp under arbetet med boken "Sveriges öar" (även om vi definierar öar lite olika...)!

Jag har också funderat på det här med öar, är inte hela nedre Sverige en ö då den delen är avskild från "fastlandet" av Götakanal?