Annons

Vad vet du om Sovjetunionen?

1 Vilken ledare lanserade begreppen perestrojka och glasnost?

a) Konstantin Tjernenko.

b) Michail Gorbatjov.

c) Jurij Andropov.

2 Vad var NEP, som Lenin införde 1921?

a) Den nya ekonomiska politiken; en reform som tillät viss privat verksamhet inom jordbruk och näringsliv.

b) Nio elektriska produkter; ett omfattande program för ökad elanvändning i hushållen.

c) Nationens eget pris; ett kortlivat försök att införa en ny valuta, knuten till tyska mark.