Annons

Big bang hörs fortfarande

Publicerad:

2011-11-18

Fråga: Ljud uppstår ju när ljudvågor i luften träffar örat. Men vid big bang fanns ingen luft. Var big bang egentligen ljudlös?

Kalle Hammarberg

Svar: Big bang var mycket riktigt ljudlös. Egentligen var big bang inte någon explosion i vanlig mening. Det blev ingen knall och inga explosionsfragment slungades ut.

Däremot uppstod ljudvågor något senare under universums historia, då täthetsvariationer hos materian gav upphov till mekaniska vågor, ljud, i den gas som då fyllde rymden. De ljudvågor som genomströmmade universum cirka 380 000 år efter big bang (en lång tid för oss människor, men i jämförelse med universums ålder fortfarande i dess tidiga barndom) kan i dag spåras genom mätningar av den kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Detta är ett ljussken som sändes ut vid denna tidpunkt och fortfarande når oss från avlägsna delar av universum.

Mikrovågsbakgrundsstrålningen kan mätas med radioteleskop från jordytan, eller ännu bättre från satelliter. Det aktuella ljudet ligger dessvärre cirka 50 oktaver under det mänskliga örats upptagningsintervall. Några försök att lyfta det till hörbara frekvenser kan avnjutas på olika internetsidor – men resultatet är inte särskilt melodiskt, utan låter snarast som ett skrapigt dån (www.astro.virginia.edu/~dmw8f/BBA_web/bba_home.html).

Erik Zackrisson, docent vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar