Annons

Antimateria fångades i fälla

Cern. Här i Alpha-experimentets stora hall har fysiker för första gången lyckats fånga antimateria i en magnetfälla.

Bild: 
CERN

Antimateria fångades i fälla

Fysiker vid Cern har lyckats framställa antiväte som under ett par hisnande ögonblick kunde hållas fast i ett starkt magnetfält.

Annons

Publicerad:

2011-02-01

Med hjälp av ett starkt magnetfält och kyla har fysiker vid Cernlaboratoriet i Genève lyckats hålla sammanlagt 38 atomer antiväteatomer fritt svävande i drygt en tiondels sekund, vilket är rekord. Varje möte med behållarens väggar resulterar annars i att antimaterian förintas med en liten ljusblixt som enda spår.

Tricket jämfört med tidigare försök var bland annat att inte låta antiatomerna bli varmare än någon halvgrad över den absoluta nollpunkten. Då blir atomerna långsamma och fastnar lättare i atomfällan, så att de kan studeras mer ingående.

Alla partiklar ska enligt fysikteorierna ha sin symmetriska spegelbild, och den stora gåtan är varför universums alla antipartiklar numera är försvunna.

– Det mest spännande vore att hitta skillnader mellan antiväte och väte. Men skillnaden är väldigt liten om den nu finns alls, så det kommer att ta tid, säger Svante Jonsell, fysiker vid Stockholms universitet som deltar i experimenten vid Cern.

Denna lilla skillnad skulle kunna besvara stora frågor, som varför vi inte bor i en spegelvärld i stället för vår vanliga.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Vid start ögonblicket för Big Bang började spegelvärlden(antirumtiden) att expandera en mycket kort tid
före vår rumtid . Bägge inehåller energi. I expansionen så annhilerade dessa energier varandra så all antimateria från antirumtiden försvann i strålning tillsammans med lika stor mängd materia från vår värld.
Den korta tid som vår materia återstod ,efter att antimaterian tagit slut skulle då vara vår nuvarande universums massa. Kanske finns spegelvärlden kvar fast kanske nu utan massa(energi), strålningen från
anhilationen i anti-rummet kan delvis i alla ha fall läckt över till vår rum-tid.