Annons

Ingen ökad brottslighet

Unga män är en utsatt grupp. En liten del av befolkningen drabbas av en stor del av brottsligheten.

Bild: 
Patrick Persson/Scanpix

Ingen ökad brottslighet

Två nya studier visar att brottsligheten har minskat i Sverige de senaste åren.

Annons

Andelen invånare i Sverige som utsatts för brott har minskat sedan 2005. Det framgår av den årliga enkätundersökning som genomförs av Brottsförebyggande rådet och bygger på 14000 svar.

Samma mönster syns i en enkätundersökning av niondeklassare som nyligen sammanställdes av Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Under åren 1995–2005 minskade andelen niondeklassare som begått brott. Andelen som utsattes för brott var konstant under den studerade perioden.

Ungdomar med skilda föräldrar, med invandrarbakgrund eller med lågutbildade föräldrar tenderar att begå och utsättas för fler brott, enligt studien.

Alltmer upptagna av våld

Alltmer upptagna av våld

Våldet ökar inte, snarare tvärtom. Däremot blir vi alltmer intoleranta mot våld och mer benägna att anmäla.

2010-09-27

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.