Annons

Marijuana sänker immunförsvaret

Annons

Publicerad:

2011-02-01

Ämnet tetrahydrocannabinol, THC, i cannabis påverkar immunsystemet. Det är också det ämne som ger uppåtkänslan i drogen. Försök på möss visar att THC ligger bakom en massiv mobilisering av celler som dämpar immunsystemets funktion. Upptäckten ger en möjlig förklaring till varför rökare av marijuana, som i Sverige klassas som narkotika, riskerar att drabbas av fler infektioner.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.