Annons

Överraskande många stjärnor

Gömda stjärnor. Liksom andra elliptiska galaxer innehåller NGC 4150 förmodligen 10–20 gånger fler stjärnor än vad astronomerna tidigare har trott.

Bild: 
NASA/ESA/HST

Överraskande många stjärnor

Det finns minst tre gånger fler stjärnor i universum än vad astronomerna hittills har räknat med.

Annons

Publicerad:

2011-02-01

Gamla, svala så kallade röda dvärgstjärnor är mellan tio och tjugo gånger lättare än vår sol och lyser svagare än andra stjärnor. Därför har de tidigare varit svåra att se bortom Vintergatan och dess närmaste grannar. Men nu har en grupp amerikanska astronomer använt det kraftfulla Keck-teleskopet på Hawaii för att söka efter röda dvärgar inne i elliptiska galaxer.

Elliptiska galaxer hör till de största galaxerna. De uppskattades tidigare innehålla uppåt 1 000 miljarder stjärnor (att jämföra med cirka 400 miljarder i Vintergatan). Men de amerikanska astronomernas observationer tyder på att en stor del av de mindre stjärnorna inte har räknats in, vilket kan innebära att det finns närmare tjugo gånger fler stjärnor i de elliptiska galaxerna – och sammanlagt tre gånger fler stjärnor i hela universum.

Hur många stjärnor finns det då totalt i universum? Det är vanskligt att säga, hävdar astronomerna, för det beror ju också på hur många galaxer det finns, vilket är ett högst osäkert antal. Enligt en av forskarna bakom de senaste observationerna, Pieter van Dokkum vid Yale university, uppskattades antalet tidigare till 100 000 triljoner stjärnor (en etta följd av 23 nollor, 1023) – en siffra som nu alltså ska räknas upp tre gånger.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Kan denna ökning av antalet stjärnor i Kosmos påverka vår syn på den omtalade mörka materian.
Mass ökningen måste i alla fall minska storleken på den mörka massan. Och har man ändrat den
storleken en gång på en sådan grund, kanske man måste minska behovet av den mörka massan flera
gånger till. Till sist så kanske man inte behöver ta till denna massa för att få fysiken att gå ihop.

Hur mycket väger egentligen universum? Fortsätter expansionen?
Uppgifterna i artikeln med rubriken "överraskande mång stjärnor" antyder att antalet stjärnor kan vara betydligt störren än hittills känt. Numera vet vi att det finns mycket mörk materia, men det är oklart hur mycket. Även antimateria finns, liksom mörk energi.
Alla dessa faktorer måste förstås påverka universums totala vikt, och också kunna ha betydelse för universums expansion.
Kan det möjligen vara så att den sammanlagda effekten av ovan nämnda materia- och energislag räcker till för att hejda universums expansion, och istället så småningom resultera i en kommande kontraktion som slutar i en invers Big Bang?
Vänliga hälsningar
Lars Vedin
Engelbrektsgatan 18
114 32 Stockholm
e-mail: lars.vedin@lvab.se

Enligt dom senaste mätningarna av den ljusa materian , så ska man öka Universums materia 3 ggr. Det har inte vedertagits att den mörka materien existerar.Men att man drar den slutsatsen beror på att Galaxerna roterar för fort för att kunna ha så liten massa (ljus) som de tycks ha. Men det kan också vara så, att bland annat är det gravitations konstanten som varierar där borta. Ett ex . En klocka vid en väldigt stor massa går mycket saktare än en långt ute i tomma rymden. En observatör vid den stora massan tycker att den klockan i tomma rymden går alldeles för fort, och en observatör vid klockan i tomma rymden tycker att klockan vid vid den stora massan går alldelse för sakta. De har rätt bägge två. Man får räkna med att natur konstanterna tex G varierar med skal-faktorn R(t). I ovan exempel är det planchtiden som ändat sig i förhållande till skalfaktorn som är proportionel mot planchlängden. Så kvoten P-längden/P-tiden blir alltid ljushastigheten. Så blir det också med hastighetrna(rotationen),.Det verkar som att det är avståndet till mät-galaxen som skenbart ändrar värdet på rotationen.