Annons

Är rött alltid rätt?

Bokanmälan: Är rött alltid rätt?

Annons

Publicerad:

2011-03-13

Denna essäsamlig är riktigt tänkvärd. Den innehåller en samling texter på temat män och kläder, och det är synnerligen väl genomförd genusforskning, befriad från teoretisk jargong – men rik på historiska och samtida iakttagelser.

Författaren, Kekke Stadin, professor i historia vid Södertörns högskola, gör nedslag i mannens klädhistoria och finner en mängd intressanta mönster. Ett exempel är studien av hur mannens tidigare färggranna klädsel under 1800-talet blir mörk, dov och enhetlig i takt med att en självbehärskad och måttfull mansroll tar form i det moderna industrisamhället – med kostymen och fracken som klädsel.

En annan del av boken behandlar just rött som maktsymbol. Där förlorar sig Kekke Stadin tyvärr i ett resonemang om färger på slipsar hos makthavare. Hon tycker sig se röda slipsar som ett tecken på makt, och bygger analysen på några fotografier av bland annat kungen, Göran Persson och George W. Bush. De flesta resonemang om detta med rött slutar i öppna frågor och är kryddade med ord som ”kanske” och ”möjligen”. Synd – bokens huvudtes som den framställs i boktiteln håller faktiskt inte riktigt, och det verkar ju till och med författaren själv klar över.

Litteraturhänvisningar

Maktens män bär rött

Stadin, Kekke
Carlssons

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.