Annons

Har vi glömt överbefolkningen?

Annons

Publicerad:

2011-04-16

Fråga: Nu fylls medierna av den globala uppvärmningen som det största hotet för jorden. Men vart tog den blivande överbefolkningen vägen? Den pågår ju hela tiden och riskerar att skapa spänningar mellan dem som har och dem som inte har i en upptrappning som kan sluta i en katastrof långt innan uppvärmningen har gjort slut på oss.

Björn Lundin

Svar: Frågan om jordens överbefolkning är fortfarande högst relevant, även om den inte syns i medierna. Men om man får tro en av de största tänkarna på området, Hans Rosling, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, är det möjligt att undvika en katastrofal utveckling.

De senaste 40 åren har jordens befolkning mer än fördubblats. Samtidigt har många fått det bättre. Enligt Hans Rosling finns ett samband mellan levnadsstandard, barnadödlighet och antalet barn som föds per kvinna i ett land. När över 90 procent av barnen överlever sin skolstart, sjunker födelsetalen till omkring 1–3 barn per kvinna.

Hans Roslings analys visar att barnadödligheten har minskat i nästan alla länder. Tillgång till antibiotika och vaccinationer har betytt mycket. Antalet länder där kvinnor i genomsnitt föder 7–8 barn har därför minskat ordentligt sedan 1960. Om världen fortsätter att arbeta för att minska barnadödligheten i de fattigaste länderna kommer tillväxten helt att avta runt år 2050, menar Rosling. Om allt fortsätter i samma takt som nu, kommer vi då att vara runt 9 miljarder människor på jorden.

Det bygger dock på att vi inte orsakar en klimatkatastrof, vilket annars oundvikligen kommer att leda till en sämre levnadsstandard – och fler födda barn. Vi måste alltså investera i grön teknik, menar Rosling. Minskade utsläpp av växthusgaser är, enligt honom, en förutsättning för att vi ska kunna undvika en katastrofal överbefolkning. De två går hand i hand.

Ann Fernholm, utifrån ett föredrag av Hans Rosling

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Jag har länge följt forskningen kring befolkningstillväxt och naturresurser. Tyvärr måste jag säga att Hans Rosling är överoptimist. Den högre levnadsstandarden har skapats genom ett överutnyttjande av jordens resurser. Det handlar inte bara om klimatfrågan utan det handlar om jordbruksmark, färskvatten, fosfatmalm, olja och mycket annat. Ur ett resilient perspektiv ser stora delar av världen ut att vara illa ute och det är ur ett antropocentriskt perspektiv, väger vi in andra arter så ser det riktigt illa ut.

En intressant graf i sammanhanget: http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/overpopulation/images/Extin...

Rosling hoppas på att denna statistik skall ge önskat resultat. Personligen tror jag att det är bäst att vi siktar på nedväxt av överbefolkade områden, dvs. att vi använder försiktighetsprincipen.

Anledningen är fullständigt humanistisk och ekologisk. Resultatet av att vi går samma öde som Påskön till mötes är givetvis fullständigt katastrofal både humanistiskt och även ekologiskt.

Källa:
http://www.hartford-hwp.com/archives/24/042.html

Vi vägrar inse att överbefolkningen förstör planeten i en rasande takt. Fördubbling på 40år. Skyll er själva.
Försök att inte föda så många barn , ni gör dem en björntjänst.