Annons

Hur började vi snurra?
Bild: 
Kenneth Andersson

Hur började vi snurra?

Annons

Publicerad:

2011-04-16

Fråga: Varför roterar jorden runt sin egen axel – och hur startade själva rotationen?

Markus och Johan, två filosoferande varelser

Svar: Jorden, tillsammans med övriga planeter, bildades för cirka 4,5 miljarder år sedan ur den platta och roterande skiva av stoft och gas som blev över när solen föddes. Skivans rotation överfördes till planeterna som därmed fick en egen rotation, samtidigt som de reste runt solen i samma riktning som skivan roterade.

I jordens barndom roterade jorden fortare än i dag och dygnet var kortare – det kan ha varit i storleksordningen 6–8 timmar. Men sedan dess har dygnet blivit allt längre tack vare månen (se månfrågan nedan). Dygnet förlängs med en tusendels sekund per århundrade, varför vi under vår egen livstid kan bortse från det.

Marie Rådbo, astronom, Göteborgs universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.