Annons

Närbild av en epidemi
Bild: 
Ivan Konstantinov, Yuri Stefanov, Aleksander Kovalevsky, Yegor Voronin

Närbild av en epidemi

Annons

Publicerad:

2011-04-16

Här är världens hittills mest detaljerade bild av hiv, humant immunbristvirus, som orsakar aids. Med hjälp av de orangefärgade utskotten tar sig viruset in i våra immunceller, som luras att masstillverka nya viruspartiklar. När dessa lämnar cellen tar de med sig delar av immuncellernas hölje (grått) som ett slags förklädnad.

Sjukdomen har nu varit känd i trettio år. År 1981 publicerade det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC en rapport om fem homosexuella män med en märklig typ av lunginflammation. Två år senare upptäcktes hiv.

Sedan dess har över 60 miljoner människor blivit smittade. Knappt hälften har dött av infektionen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.