Annons

Gentester som svar på livets gåtor

Bokanmälan: Gentester som svar på livets gåtor

Annons

Publicerad:

2011-06-06

Den danska vetenskapsjournalisten Lone Frank har skådat djupt i sin egen arvsmassa. I Mit smukke genom gör hon en rad olika dna-tester och diskuterar resultaten med några av vår tids vetenskapliga superstjärnor inom genetiken.

Hennes berättelse är högst personlig. Lone Frank har drabbats av depressioner, och i familjen finns alkoholism, cancer och flera andra sjukdomar som i någon mån kan hänga samman med hur arvsmassan ser ut. En ganska normal släkt, alltså.

Så vad kan genetiska tester säga om detta? Lone Frank skickar sitt dna kors och tvärs till postorderlaboratorier som levererar långa listor med sannolikheter för att hon ska drabbas av den ena eller den andra sjukdomen.

Beskeden är vaga, och berättelsen försvinner bitvis i ett töcken av detaljer. Men här finns också en viktig samtidsbild. Den tekniska utvecklingen har gjort det lönsamt att lansera arvsmassan som svaret på människans eviga fråga om hur livet ska bli. Kanske leder det till att den biologiska ödestron växer sig ännu starkare. Men effekten kan också bli den motsatta, att vi vänjer oss vid att ta det mesta som står skrivet i vår arvsmassa med en axelryckning. Den som lever får se.

Litteraturhänvisningar

Mit smukke genom

Frank, Lone
Gyldendal

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.