Annons
Einstein glänser i Alperna
Bild: 
Kenneth Andersson

Einstein glänser i Alperna

Men vad är 2 465 för mystiskt tal?

Albert Einstein var en flitig person. Hans mest produktiva år var 1905, kallat annus mirabilis, då han inom loppet av tre och en halv månad publicerade tre revolutionerande vetenskapliga uppsatser inom helt olika grenar av fysiken.

Under första världskriget – när han arbetade med ting som allmänna relativitetsteorin och ljuskvantumhypotesen och hade börjat fundera på materiens vågnatur – deltog han i ett symposium på ett gammalt slott högt uppe i de sydtyska bergen. Månadens sista dag höll han där ett bejublat anförande på drygt en kvart, där talet 2 465 råkade skymta förbi ett par gånger.

Inte för att det har det minsta med saken att göra, men produkten av datumet och det antal dagar som hade passerat sedan han börjat skriva på anförandet och föredragets längd i minuter var just 2 465.

1 Hur många minuter var talet?

2 Vilket datum (dag och år) började Einstein skriva på sitt anförande?

3 Vad kalla(de)s den dagen?

På konferensen deltog 50 forskare, varav 35 fysiker. Övriga var kemister. Av de närvarande var 30 födda i Tyskland, varav 25 var fysiker.

4 Hur många kemister var födda någon annanstans än i Tyskland?