Annons

Knölig havsjätte överlevde rovjakt
Bild: 
Göran Gustafson / Scanpix

Knölig havsjätte överlevde rovjakt

Knölvalen var mycket nära att bli utrotad. När den fridlystes 1966 fanns bara 5 000 valar kvar. Men i dag är arten inte längre hotad. Valskådarnas favorit kan återigen ses i alla världshav.

Annons

Publicerad:

2011-06-06

Återhämtningen efter fridlysningen gick långsamt, mycket beroende på en utbredd illegal jakt. Sovjetiska biologer har dokumenterat att landets fiskeflotta tjuvjagade hela 46 000 knölvalar mellan 1947 och 1973. Men i dag finns det minst 80 000 knölvalar i våra hav, och för två år sedan togs arten bort från Internationella naturvårdsunionens rödlista över hotade arter.

Knölvalen blir ungefär 15 meter lång och väger strax över 30 ton. Den är känd för sin sång och för sina spektakulära hopp. Olika knölvalspopulationer har sina bestämda årliga migrationsrutter mellan polartrakternas fiskrika vatten och tropikernas varmare hav där själva parningen och kalvningen äger rum.

Under migrationen följer de kusterna, vilket gör att det är relativt lätt att få se dessa magnifika djur.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.