Annons

Blir kärnkraften säkrare med flytande bly?

Janne Wallenius, professor vid KTH, vill pröva ny och säkrare kärnreaktorkylning i en provanläggning i Oskarshamn.

Bild: 
KTH

Tre frågor till Janne Wallenius – Blir kärnkraften säkrare med flytande bly?

En ny testreaktor – Electra – planeras i Oskarshamn. Reaktorn ska vara ett steg på vägen mot den fjärde generationens kärnkraftverk. Till skillnad från dagens reaktorer ska avfallet vara kortlivat. Janne Wallenius, professor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, leder arbetet.

Annons

Publicerad:

2011-07-07

Vad är det ni vill bygga?

Electra är en liten provanläggning som ska producera en halv megawatt värmeenergi. Den kan jämföras med de flera tusen megawatt som vanliga kommersiella reaktorer ger ifrån sig. Den ska bränna plutonium, som vid sidan av americium är den mest långlivade restprodukten från kärnkraftverken. För vår lilla anläggning behöver vi cirka 70 kilo upparbetat plutonium av de 50 ton som förvaras i Oskarshamn i dag. Lyckas vi så har vi redan bränsle för tio tusen år, men främst vill vi testa flytande bly som kylmedium i reaktorn. Och så vill vi utbilda framtida kärnkraftstekniker.

Vad är den största utmaningen?

Det är att skapa lämpligt byggmaterial för reaktorn som klarar blyet. Bly är extremt korrosivt, och vanligt stål kan inte stå emot det. Men våra kolleger i Tyskland har nu kommit på att belägga stål med aluminium, som är beständigt mot bly. Det vill vi testa.

Hur ser du på säkerhetsproblemen med kärnkraft?

Vårt projekt behandlar direkt frågan om säkerhet. Blyet ska cirkulera självt, så vi behöver inga pumpar. Och bly kokar inte bort, så man behöver inte vara rädd att kylmedel ska försvinna, som skedde i Fukushima. Bly är också ett väldigt bra strålskyddsmaterial. Dessutom skyddar det även kemiskt, eftersom det binder till sig jod så att det inte släpps ut. Bästa kylning i ett avancerat kärnkraftverk får man därför med bly.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Förnyelsebar El-energi som politiker beslutat om för att hålla samman alliansen kommer att kosta mer än 300 miljarder, kraftledningar härs och tvärs oräknat.
Vi producerar redan mer el-energi än vi behöver så vad skulle 300 miljarder kunna räcka till i stället?
300 miljarder som förbrukas på tjugo åt är trots allt ganska betydand belopp.
En hundradel skulle nog räcka till att forska fram en duglig teknik som ger el-energi i 10 000 år i stället för tjugo.

Kommer en blykyld reaktor upp i temperaturer som kan användas för kemotermisk framställning av vätgas för framställning av kolväten där CO2 är det förnybara.
Kommer kondensvattnet efter turbinen att distribueras som hetvatten till industrier och fjärrvärme.
Toriumkraft har fördelar som skulle kunna ersätta bunkeroljemotorn i fartyg för att minska alla otrevliga utsläpp från fartyg och samtidigt få elenergi, hetvatten och värme.
Skulle drastiskt sänka CO2 utsläppen för de som tror på GW.