Annons

Nanopartiklar bränner bort tumör

Växelverkan mellan de två olika materialen gör att nanopartikeln omvandlar magnetiska fält till värme tio gånger mer effektivt än traditionella nanopartiklar.

Bild: 
Johan Jarnestad

Nanopartiklar bränner bort tumör

Injicerade nanopartiklar kan döda tumörer mer effektivt än cellgifter.

Annons

Publicerad:

2011-09-06

Forskare i Sydkorea har visat att man kan bekämpa cancertumörer med nanopartiklar av metalloxid. Nanopartiklarna injicerades i tumörer hos möss och utsattes sedan för ett magnetfält som byter riktning flera tusen gånger per sekund.

Magnetfältet skadar inte musen, men påverkar nanopartiklarna som blir så heta att den närmast omkringliggande vävnaden – tumören – dör. Behandlingen har i vissa fall visat sig framgångsrik där vanlig cellgiftsbehandling går bet.

Nyckeln till framgången är att nanopartiklarna omvandlar elektromagnetiska vågor till värme ovanligt effektivt. Den egenskapen har forskarna fått fram genom att bygga partiklarna av olika magnetiska material i två lager.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Intressant artikel, finns det några vetenskapliga referenser för lite mer information.

Ja visst!

Nature Nanotechnology 6, 418–422 (2011)
doi:10.1038/nnano.2011.95

(Artikeln heter "Exchange-coupled magnetic nanoparticles for efficient heat induction" och är författad av Jae-Hyun Lee m.fl.)