Annons

Jätteblomma äter ekorrbajs
Bild: 
Kenneth Andersson

Jätteblomma äter ekorrbajs

Annons

Publicerad:

2011-10-04

Fråga: Vilken köttätande växt äter mest?

Linnea Henningsson

Svar: Det bör vara någon av de större av de köttätande växterna – antagligen den största – enligt principen ju större växt desto mer föda.

Den största av alla köttätande växter är kungskannranka, Nepenthes rajah, som finns på Borneo. Den lever i första hand på avföring från spetsekorrar, och inte på insekter och spindeldjur som de flesta andra köttätande växterna gör. Kannrankans blomma, som är utformad som en stor kanna, har en ringformad kant som är av exakt rätt storlek för att små spetsekorrar ska kunna sitta bekvämt på den. Spetsekorrarna lockas till blomman som producerar stora mängder nektar. När djuren sitter på blomkanten och mumsar i sig maten släpper de ofta ifrån sig lite spillning som trillar ner i kannan. Denna avföring är av allt att döma växtens viktigaste föda.

Det är svårt att veta hur mycket näring som de köttätande växterna får i sig i form av ’kött’, eftersom det löses upp av växtens nedbrytande vätskor och försvinner in i växten. Man måsta alltså ha växten under kontinuerlig observation, natt och dag, för att se vilken sorts djur, avföring och liknande som fastnar på växten eller faller ner i växtens nedbrytande vätskor. Sedan ska man försöka uppskatta hur mycket födan väger, vilket kan vara nog så svårt – det är ju omöjligt att väga den.

www.nrm.se kan du läsa mer om köttätande växter.

Lars-Åke Janzon, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.