Annons

Kriminell hjärna kartlagd

Glödande kärnor. De så kallade amygdalakärnorna (lila) hör till de områden som är extra stora hos våldsbenägna brottslingar.

Bild: 
Ramon Andrade 3dciencia / Science Photo Library

Kriminell hjärna kartlagd

Våldsbrottslingar har extra mycket grå substans i hjärnans belöningssystem, enligt forskare i Tyskland.

Annons

Publicerad:

2011-10-04

Män med en lång historia av våldsbrott har en hel del gemensamt. Flera studier visar att de har ovanligt liten hjärnbark.

– Men det verkar hänga samman med att de allra flesta också missbrukar alkohol och andra droger, säger Boris Schiffer, psykolog vid Universität Duisburg-Essen i Tyskland.

Han har undersökt ett dussin mycket sällsynta personer: dömda våldsbrottslingar utan problem med sprit eller andra droger. Dem har han jämfört med missbrukande våldsbrottslingar, samt med fredliga personer med och utan drogproblem. Samtliga män.

Det mest utmärkande hos våldsmännen utan drogproblem var att de hade ovanligt mycket grå substans i områden djupt inne i delar av hjärnan som ingår i det så kallade belöningssystemet. Enligt Boris Schiffer är det begripligt med tanke på att våldsbrottslingar fokuserar på att tillfredsställa sina egna behov, även när dessa går på tvärs mot samhällets normer.

Forskningen om biologiska egenheter hos kriminella blir ofta anklagad för att placera problemet hos individen och bortse från samhällets roll. Boris Schiffer är väl medveten om kritiken.

– Självklart uppstår våld ur ett komplext samspel av biologiska, psykologiska, sociala och andra miljömässiga faktorer, säger han.

Han understryker också att hans jämförelser inte kan svara på frågan om hjärnans anatomi leder till våldsamt beteende, eller om ett våldsamt beteende ändrar hjärnans anatomi.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Det är dock genom professor emerita i psykologi Robert Hare et al., vetenskapligt bevisat och fastställt att den andelen kriminella som uppfyller kriterierna för det syndrom som idag benämns psykopati, har en inaktiv pannlob med en amygdala som inte reagerar på känslomässiga förnimmelser. Psykopater har dessa defekter, och tillhör de värsta av brottslingar. Därutöver kan tilläggas, att psykopati I Sverige borde accepteras som diagnos istället för att hänvisas till antisocial personlighetsstörning.