Annons

Kan vindkraftverk påverka vädret?
Bild: 
Christian Hager / Scanpix

Kan vindkraftverk påverka vädret?

Annons

Publicerad:

2011-12-20

Fråga: Är det riktigt att säga att vindkraft är förnybar energi? Hur förnyas den? Tar vindkraften energi ur vädersystemet? Vilka konsekvenser kan detta få? Borde det inte göras en konsekvensanalys innan man satsar storskaligt på vindkraft?

Lars Rosell, Filipstad.

Svar: Ja, vindenergi är en förnybar energikälla. Vindenergin har sitt ursprung i solen. Solens strålar ger olika temperatur på olika platser i världen. Temperaturskillnaderna gör att det blir olika lufttryck och det i sin tur sätter luften i rörelse – det börjar blåsa för att trycket ska utjämnas.

Förnybara energikällor är just sådana som återbildas hela tiden genom exempelvis solens eller månens inverkan på jorden, som solenergi, vattenkraft, vindkraft, tidvattenenergi och vågenergi. Biobränslen, från exempelvis skogsbruket, räknas också som en förnybar energikälla så länge som tillväxten är lika stor som avverkningen.
Ett vindkraftverk har ungefär samma effekt på vindar som berg, träd, byggnader och annat på jordens yta, det vill säga luftens rörelseenergi minskas. Det genomförs många olika typer konsekvensanalyser och utredningar – både lokalt och mer övergripande – för att kartlägga vindkraftens påverkan.

Roger Östberg, expert vid Energimyndigheten.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Jaha, och var hittar man dessa konsekvensanalyser? Vad jag har sett så finns det många livscykelanalyser som visar att vindkraft och kärnkraft ligger mycket nära varandra vad gäller utsläpp per producerad kWh. Den stora skillnaden är priset, alltså att vindktaften är dubbelt så dyr per kWh. Dessutom är inmatningen intermittent och ger därmed inget pålitligt bidrag till effektbalansen.

Solen är ju en kärnreaktor. Varför räknas då inte kärnkraft som en förnyelsebar energikälla. Om vi skall minska utsläpp av koldioxid varför då göra som Tyskland? Avveckla kärnkraften, som är koldioxidfri och ersätta med kraftig utbyggnad av kolkraften. Är inte det som att bita sig i svansen