Annons

Nu lever männen i kapp kvinnorna

Fler och fler äldre. Bättre sjukvård, sundare levnadsvanor och minskad rökning gör livet längre.

Bild: 
Sven Persson / sydpol.com / IBL Bildbyrå

Nu lever männen i kapp kvinnorna

De senaste tio åren har medellivslängden i Sverige ökat med ungefär två år, enligt SCB. Skillnaden mellan män och kvinnor minskar.

Annons

Publicerad:

2011-12-18

Sverige har en av Europas högsta medellivslängder. Måttet bygger på den sammanlagda dödligheten i alla åldrar under ett år.

Under hela 1900-talet ökade medellivslängden i Sverige, och den stora förändringen skedde redan innan antibiotika togs i bruk på 1930- och 40-talen. Orsakerna bestod i hygieniska förbättringar samt sociala och ekonomiska reformer.

En tydlig skillnad i dödlighet mellan män och kvinnor uppstod först på 1960- och 70-talen, då kvinnor blev äldre än män. Samma sak hände i många länder i Europa och berodde främst på att fler män än kvinnor drabbades av hjärtinfarkt.

Men sedan 1980-talet har skillnaderna mellan könen minskat. Samtidigt har livslängden fortsatt att öka, tack vare minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar, bättre sjukvård och sundare levnadsvanor med minskad rökning.

De senaste årens ökning av männens medellivslängd beror delvis på att färre män i åldern 20–64 år dör genom olyckor och självmord. För kvinnornas del kan den ökade livslängden till stor del förklaras av en minskad dödlighet i cancer.

Franska kvinnor lever längst

Medellivslängd i Europa (år)

Fem i topp

Kvinnor

 • Frankrike 85,0
 • Spanien 84,9
 • Schweiz 84,6
 • Italien 84,5
 • Island 83,8

Män

 • Schweiz 79,9
 • Island 79,8
 • Liechtenstein 79,5
 • Sverige 79,4
 • Italien 79,1

Fem i botten

Kvinnor

 • Serbien 76,7
 • Armenien 76,7
 • Ryssland 74,7
 • Ukraina 73,9
 • Moldavien 73,6

Män

 • Lettland 68,1
 • Litauen 67,5
 • Moldavien 65,3
 • Ryssland 62,8
 • Ukraina 62,3

Sveriges kvinnor blir i genomsnitt 83,5 år, och hamnar på plats 8. Källa: Eurostat

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.