Annons

Svenska astronomer ringar in mörk materia

Dvärggalaxen Bildhuggaren (den täta stjärnhopen i mitten) är granne till Vintergatan.

Bild: 
ESO

Svenska astronomer ringar in mörk materia

En ny metod gör det möjligt att leta efter mörk materia i dvärggalaxer.

Annons

Publicerad:

2011-12-18

Det vi inte ser i rymden kallas mörkt, och i astronomin är det mörka ett ytterst levande studieobjekt. Mörk materia, till exempel, upptar ungefär en fjärdedel av universums massa, men astrofysikerna famlar fortfarande bokstavligen i mörker i sina försök att beskriva den närmare.

Nu har forskare vid Stockholms universitet hittat på en ny metod för att skaffa sig en uppfattning om vad denna mörka materia kan vara, genom att mäta gammastrålning från dvärggalaxer.

Dvärggalaxerna är små och ljussvaga, men många verkar ändå vara mycket tunga. Det är ett tecken på att de måste innehålla en stor andel mörk materia i förhållande till den lysande materien.

– Vi har lyckats anpassa statistiska metoder från partikelfysiken till våra astronomiska studier av dvärggalaxer, säger Jan Conrad vid Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik. Genom att kombinera signaler från flera galaxer på ett nytt sätt hoppas vi kunna avgränsa vissa egenskaper, till exempel massan hos de partiklar som den mörka materien skulle kunna bestå av.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.