Annons

Tillbaka till katedern, mattelärare!

Rätt plats. Matematikundervisningen kräver en aktiv lärare.

Bild: 
Johanna Hanno / Scanpix

Tillbaka till katedern, mattelärare!

Mattekunskaperna blir sämre i Sverige. Det beror på att eleverna får ta för mycket eget ansvar, enligt en ny studie.

Annons

Publicerad:

2011-12-18

– Ta tillbaka ansvaret! Ha höga förväntningar! Åse Hansson vid Göteborgs universitet tvekar inte vid frågan om vad hon vill säga till de matematiklärare som läser detta.

Hon har i sin avhandling i pedagogik kommit fram till att matematikkunskaperna försämras när ansvaret för lärandet läggs över på eleverna själva.

– Detta har dominerat matteundervisningen i 15–20 år, och främst drabbat elever med invandrarbakgrund eller från socioekonomiskt svaga grupper, säger hon. Det handlar om pedagogisk segregation – de som behöver mest stöd får minst.

Åse Hansson har analyserat undervisningen i årskurs 8, och visar att aktiva lärare är viktiga för goda elevresultat. Det handlar om lärare som förklarar, som samtalar med eleverna och som förmår lyssna in elevernas behov och kunskapsnivå.

– Det handlar faktiskt lite om att gå tillbaka till katedern, men detta ord är ju så känsligt i lärarkretsar, säger hon.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Det förvånar mig att det fortfarande är så populärt med undervisningsformer, där eleverna själva måste ta hela ansvaret. När jag gick högstadiet i slutet av 70-talet, gjordes flera experiment i denna riktning, och inget av dessa fungerade.

Naturligtvis är det viktigt att elever får lära sig verktygen för att söka kunskap själva och att kritiskt granska denna kunskap, men att därför förkasta "lärlingssystemet" - att den som vet mer ska lära ut vad han vet, så att eleven kan lära sig snabbare och riktigare - gör lärandet vansinnigt ineffektivt.

"Det handlar om lärare som förklarar,..." Precis!
Om alla elever hela tiden måste komma på allt själva istället för att dra nytta av andras kunskaper, är det helt enkelt för ineffektivt och bromsar framåtskridandet. Det gäller helt säkert inte bara undervisningen i matematik.