Annons

Bland myror och getingar

Bland myror och getingar

Annons

Publicerad:

2012-11-26

Det går lite trögt för Nationalnyckeln, Svenska Artprojektets bokverk vars mål är att beskriva Sveriges samtliga flercelliga arter. Projektet firar tioårsjubileum i samband med att det 14:e bandet ges ut. Totalt ska omkring 50 volymer komma ut, och arbetet ska vara avklarat på 20 år.

Band nummer 14 beskriver Sveriges alla arter av myror och getingar – två insektsgrupper som av många betraktas som plågoris, så den här utgåvan kommer sannolikt inte att bli samma försäljningssuccé som till exempel volymen om dagfjärilar. Icke desto mindre är det ett imponerande verk, som innehåller bestämningsnycklar och många intressanta fakta om arternas biologi.

Litteraturhänvisningar

Steklar: Myror – getingar

Nationalnyckeln
Nationalencyklopedin

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.