Annons
Vad sysslar Sixten med numera?
Bild: 
Kenneth Andersson

Vad sysslar Sixten med numera?

Använd bara sunt förnuft så löser du månadens Hjärnbruk!

Sixten har varit intresserad av naturen så länge han kan minnas. Redan i tidiga tonåren var han engagerad i olika lokala miljöfrågor. Han var både fältbiolog och amatörastronom. I gymnasiet fick han hedersuppgiften att ansvara för skolans stora samling av pressade växter. Så småningom skaffade han sig en högskoleutbildning i biologi och miljökemi.

Här nedan följer fyra påståenden om vad Sixten jobbar med i dag. Din uppgift är att för vart och ett av dem avgöra hur troligt det är att de stämmer. Använd denna tiogradiga skala: 9 Nästan säkert, 8 Synnerligen sannolikt, 7 Mycket sannolikt, 6 Ganska sannolikt, 5 Fullt möjligt, 4 Tänkbart men inte så sannolikt, 3 Ganska osannolikt, 2 Mycket osannolikt, 1 Verkligen osannolikt, 0 Helt osannolikt.

  1. Sixten arbetar på ett multi­nationellt kosmetikaföretag.
  2. Sixten är gymnasielärare.
  3. Sixten säljer livförsäkringar.
  4. Sixten är gymnasielärare och aktiv i Naturskyddsföreningen.

Informationen om Sixtens bakgrund ger givetvis inte avgörande kunskap om vad Sixten sysslar med numera, men försök i alla fall!