Annons

Bevis för högre hastighet än ljusets?

Publicerad:

2012-02-01

Fråga: Det omdiskuterade så kallade Operaexperimentet på Cern tyder på att neutriner kan gå snabbare än ljuset. En forskare berättade på tv att man redan 1987 hade detekterat neutriner från en supernovaexplosion flera timmar innan ljuset hade kommit fram. Är detta ännu ett stöd för experimentet på Cern?

Svar: Nej, det kan inte förklara experimentet på Cern. Tvärtom ryms iakttagelsen från supernova­explosionen 1987 inom den existerande teorin. Den talar dessutom emot att neutriner kan gå fortare än ljusets hastighet.

Explosionen skedde på 168ˇ000 ljusårs avstånd. Under en period på 10 sekunder skickade supernovan ut 1 058 neutriner, av dessa detekterades 19 neutriner i USA och Japan. Enligt beräkningarna passerade totalt 1 016 neutriner detektorerna. Detta säger något om hur väldigt svårt det är att detektera neutriner.

De 19 neutrinerna nådde jorden tre timmar före ljuset från explosionen. Men detta är helt enligt teorin. Det tar nämligen längre tid för ljuset att från kärnan av explosionen ta sig genom allt material ut till utkanten av supernovan. Fotonerna absorberas av materialet och skickas sedan ut igen. Detta försenar ljuset.

Enligt rådande teorier försenas ljuset i storleksordningen några timmar. Det stämmer bra med den uppmätta skillnaden på tre timmar. Efter denna tre timmar långa försening har ljuset och neutrinerna färdats lika snabbt genom universum under 168ˇ000 ljusår. Om Operaexperimentet i Cern stämde skulle ljuset från supernovan 1987 däremot ha nått jorden flera år efter själva explosionen.

Forskarna inom Operaexperimentet menar att detta kan förklaras av att neutrinerna från supernovan och de skapade neutrinerna i experimentet har olika energi och att detta kan påverka hastigheten. Men personligen tror jag att Operaexperimentet, när forskarna har publicerat alla detaljer och den vetenskapliga granskningen har haft sin gång, kommer att förklaras med någon form av systematiskt fel. Du kan se en film om detta på: hurdetfunkar.se/2011/09/ljusets-hastighet-neutriner-och-vetenskaplig-metod.

Claes Uggla, professor i fysik, Karlstads universitet.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

2

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Såvida den kända neutrino-oscilationen inte ställer till oreda i beräkningarna

Enligt klartextsvaret på grundfrågan absorberas ljuset (fotonerna) av materian i nebulosan, vilket försenar ljuset. Varför berörs aldrig denna redan i gällande EM-teori väsentliga mekanism som ett realistiskt alternativ i spekulationerna om orsaken till rödförskjutningen ?. Det sk. "trötta ljuset " har visserligen ytligt berörts, men till synes endast som ett avsnoppat delalternativ till Big Bang-modellen.
Av allt att döma uppskattas avstånden utgående från att ljuset från galaxerna fortplantas i vakuum, vilket alltså ej stämmer. Om fortplantningsmediets egenskaper ej nonchaleras, synes det följdriktigt att signalgången fördröjs och därmed även att rödförskjutningen ökar, vilket inverkar spekulativt på frågan om bla. universums ålder. Via denna betraktelse kunde man rent av få en förklaring på mysteriet enligt vilket vissa galaxer syes vara äldre än själva universum. Kan fortplantningsmediets grovt varierande egenskaper sålunda ha en avgörande verkan även i neutrino-frågan med tanke på de yttrligt små marginaler det här är fråga om ?

Lägg till kommentar