Annons

Ökat vardagsresande

Annons

Publicerad:

2012-03-30

Vi prioriterar i allt högre grad att välja bostad nära skolor, arbete, vänner och livsmedelsbutiker. Ändå reser vi allt längre sträckor varje dag. Det handlar om att vi har blivit allt mer selektiva i våra vanor, menar Katarina Haugen, geograf vid Umeå universitet.

Hennes studie bygger på registerdata, resvaneundersökningar samt enkäter.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.