Annons

Skyll inte på hjärnan

Annons

Publicerad:

2012-03-31

Människan har en fri vilja och ett personligt ansvar, trots all forskning som kan ge intryck av att hjärnan är en maskin styrd av orubbliga lagar. Det är grundtesen i den amerikanske psykologen Michael Gazzanigas nya bok. Han menar att ansvar uppstår i samspelet mellan människor, och inte kan reduceras till processer inne i någons huvud.

Det låter ju bra. Men det känns inte som att han en gång för alla löser frågan om människans fria vilja. Däremot berättar han om massor av spännande hjärnforskning.

Redan på 1960-talet gjorde Michael Gazzaniga en serie banbrytande experiment med patienter som fått förbindelserna mellan sina hjärnhalvor avskurna. De var förvånansvärt normala trots ingreppet – ett försök att bota svår epilepsi.

Michael Gazzaniga upptäckte att hjärnhalvorna arbetade relativt oberoende av varandra, som om de hade var sitt ”jag”. Och de visade sig ha olika personlighet, bland annat när det gäller intresse för detaljer respektive helheter.

Även i övrigt verkar hjärnan bestå av relativt självständiga delar som evolutionen har krafsat ihop. Att en sådan apparat lyckas intala sig att den har ett sammanhållet jag är minst lika märkligt som att den grubblar över sin fria vilja.

Litteraturhänvisningar

Who’s in charge?

Gazzaniga, Michael
HarperCollins

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.