Annons

En lång sladd från Saharas sol

Modell. I termiska solkraftverk koncentreraras solljus med hjälp av stora speglar. Det koncentrerade ljuset får vatten att koka, och ångan driver konventionella ångturbiner som genererar el.

Bild: 
Paul Wootton / Science Photo Library

Tre frågor till Ulf Gedde – En lång sladd från Saharas sol

Solkraftsparker i Sahara skulle kunna producera förnybar el så att det räcker åt hela Europa. Problemet är transporten. Ulf Gedde, professor i polymera material vid Kungliga tekniska högskolan, arbetar nu med att utveckla en elkabel som ska lösa uppgiften.

Annons

Publicerad:

2012-03-31

Varför är det intressant att bygga elledningar ända från Sahara till Europa?

Världen har ju problem med de fossila bränslena, och vi måste hitta alternativa sätt att generera elektrisk kraft. Sahara är ett optimalt ställe för att utnyttja solenergin. Bara några få procent av Saharas yta skulle räcka för att med befintlig teknik, så kallad termisk solkraft, kunna försörja hela Europa med el. Men sen gäller det att kunna transportera elen till Europa.

Vad är hindret?

Eftersom det är så långt avstånd måste man använda högspänd likström, hela 800 kilovolt. Annars förlorar man väldigt mycket energi på vägen. De allra bästa ledningarna i dag klarar 320 kilovolt. Det som begränsar är isolationen i kabeln. Tillsammans med kemister, fysiker och elingenjörer vid både KTH och Chalmers jobbar vi nu på att utveckla isolationsmaterial som tål riktigt hög spänning.

Hur ska ni lösa det?

Vi har sex olika idéer. Dels handlar det om att använda nanoteknologi. Med hjälp av små, små partiklar kan vi skräddarsy material som innehåller stora inre ytor, uppemot hundra kvadratmeter per gram. Ytorna kan fungera som depåer och uppsamlare. Det skapar stora möjligheter för kemisk ingenjörskonst.

Ett annat angreppssätt är att utveckla speciella ämnen, så kallade spänningsstabilisatorer, som gör materialet mer tåligt för spänning. Vi jobbar på att ta fram självläkande material som oskadliggör defekter på egen hand.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Hej,
Spännande forskning men det verkar som ABB i Ludvika redan har en HVDC kabel som klarar 800 kV
http://www.abb.se/cawp/seabb361/74faff2b5ab02853c1257251003028cd.aspx
Min fråga är om det tillkommer speciella krav på undervattenskablar vid tex överföring från nordafrika?

Teoretiskt spännande men vad finns det för realism i en energikabel från arabländerna kring Sahara? Vad krävs för infrastruktur? Ny sårbarhet och nya beroende? Varför inte ägna mer kraft åt uppfinningar och åtgärder som gör att vi kan klara oss på egen hand istället?