Annons

Ett byte från rovdjur till byte?

Annons

Publicerad:

2012-05-10

Fråga: I en näringskedja äter ett djur ett annat. Men finns det på samma nivå i en kedja predatorer som båda är lika benägna att äta varandra? Det borde ge upphov till rätt spektakulära fighter!

P.A. Berglund

Svar: Generellt har rovdjur utvecklats för att fånga byten som är mindre än dem själva, med så liten risk och ansträngning som möjligt.

Detta för att slippa spektakulära fighter. Men det kan förekomma att vuxna fiskar äter yngel eller mindre exemplar av andra rovfiskar. Till exempel kan abborrar äta små gäddor, och röding kan äta små öringar.

Mats Grahn, lektor i evolutionsbiologi vid Södertörns högskola.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Hej!
Det talas alltid om flykthastighet när man ska lämna jorden men varför kan man inte bara sakta och succesivt sega sig ut ur dragningskraften? Den blir ju lägre och lägre ju högre man kommer. Likaså, varför kan man inte flyga tillbaka igen lugnt och stilla utan att bli upphettad?