Annons

Hen

Utskällt ord som bara vill hjälpa till

Annons

Publicerad:

2012-05-10

”Det är inte lätt att vara ny i ordklassen”, konstaterade Jessika Gedin i litteraturprogrammet Babel. Hon syftade på hen, svenskans nyaste pronomen. Nej, det är inte lätt att vara ny – speciellt inte när de andra orden har gått i samma klass i över tusen år. Han, hon, jag, du med flera har bara ändrat sig en smula till stavning och frekvens.

Hen gör väsen av sig. Hen vill vara könsneutral, och alltså utmanar hen våra föreställningar om kön. Ska män och kvinnor nu försvinna? Betecknar hen ett tredje kön? Oroade, oförstående och arga röster har hörts i vårens heta hen-debatt.

Men mitt i denna känslovåg har hen delvis blivit missförstådd. Hen vill vara ett alternativ till hon och han, inte ersätta dem. Hen har åtminstone tre funktioner, som blandats samman.

När man skriver eller talar om en person vars kön är okänt, är hen en utväg ur krångliga omskrivningar som hon eller han, han eller hon, pluralböjningar eller passiviseringar: Om läsaren har frågor kan hen vända sig till chefredaktören.

Hen kan också användas av respekt för en person som inte vill klassas som man eller kvinna. Kanske en transperson som inte känner sig hemma i något av de konventionella könen, eller som växlar mellan dem.

Det kan också uppstå tillfällen när man vill framhålla en individs egenskaper snarare än kön. I januari kom till exempel barnboken Kivi och monster-hund. Där användes hen genomgående för huvudpersonen.

Egentligen är det förbryllande att svenskar inte har känt ett hen-behov tidigare. Majoriteten av världens språk har ett motsvarande könsneutralt pronomen. Man behöver inte gå längre än till finskan. Där syftar hän på både män och kvinnor, och någon motsvarighet till svenskans han och hon finns inte i språket över huvud taget.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Detta tjatande om HEN som ett könsneutralt pronomen irriterar mig.

HEN betyder brynsten/slipsten på svenska (se SAOL).

Att finskan har hän må vara hänt, men finskan tillhör ju en helt annan språkstam än den svenska, så det är ej jämförbart.

MVH

Leif-Å. Svensson
Lund
046-149475

Hej!
Vad är det för fel på "den" med objektformen "denne"?
Varför skall man skapa ett nytt pronomen när det gamla könsneutrala borde duga? Vi säger ju den pojken, den flickan, den mannen, den kvinnan o s v. Och varför just "hen"? Ett fonetiskt riktigare mellanting mellan han och hon vore väl "hån" (med uttalet: hånn)?
Är objektformen av "hen" "henom"?
Vänligen Börje Nordström

Något så överflödigt som ett femte personligt pronomen i tredje personer har svenskan inget som helst behov av. Förutom hon och han har svenskan även.de könsneutrala den och det. Hen-ivrarna försöker låtsas som om den och det inte existerar. Använd den och det och glöm hen.

Han, hon, den och det har gemensam plural - de, vilket jag vill poängtera för dig och andra som blundar för det språkliga faktum att svenskan, som jag redan sagt, har fyra inte två personliga pronomen i tredje person.