Annons

Bakslag för mörk materia

Vintergatan. Vår galax tycks ha ett mindre behov av mörk materia.

Bild: 
SWNS / Scanpix

Bakslag för mörk materia

Stora delar av rymden klarar sig utan okända krafter, enligt nya upptäckter.

Annons

Publicerad:

2012-06-20

Det saknas mörk materia i vår lilla hörna av galaxen. Den slutsatsen drar en grupp astronomer som har följt rörelserna hos våra grannstjärnor – ingenting tyder på att de påverkas av några osynliga krafter.

Mörk materia är osynlig, men den ger sig till känna genom sin gravitationella påverkan på den synliga materien. Enligt vissa beräkningar är 85 procent av all materia i universum av den okända sorten. Utan den materien skulle galaxerna slitas sönder av centrifugalkraften.

Men det nya resultatet talar emot detta. Astronomerna har följt gamla stjärnor, så kallade röda jättar, i ett område upp till 13 000 ljusår ovanför galaxplanen. Slutsatsen är att gravitationen mellan stjärnorna räcker till för att förklara deras rörelser. Ingen materia saknas.

Det är ett besvärligt resultat, dels för att den mörka materiens verkan har synts i andra sammanhang, dels för att den behövs i modellerna för hur galaxer bildas. Därför tror inte ens upptäckarna själva att den mörka materien kan uteslutas i Vintergatan.

Däremot menar de att den mörka materiens fördelning i galaxen möjligen är något mer komplicerad än man hittills har trott. Kanske klumpar den ihop sig mer än tidigare modeller visat, eller så har den kanske en annorlunda form än den förmodade symmetriskt klotformiga fördelningen runt om Vintergatan.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

En ny analys av samma data (http://arxiv.org/abs/1205.4033) tyder på att forskarna hade räknat fel, och den mörka materian i vår närhet finns trots allt och fortfarande är värd att söka efter. Se Sean Carrolls kommentar på bloggen Cosmic Variance:
http://blogs.discovermagazine.com/cosmicvariance/2012/05/23/dark-matter-...

Om det är så att ju längre ut i Universum man ser, dessto fortare går "universums egentid".
Tex en stjärna i vår närhet har sin egentid mycket nära vår egen. På denna stjärna gäller den gängse
teorin för rotationen för stjärnan kring vår galax centrum. För det blir observatören som är referensen.
För en stjärna kanske 100 milj ljusår bort går egentiden mycket fortare, och skenbart där går rotationen också fortare. Egentiden är tiden för galaxerna då de faller fritt i Universum, "enligt definitionen" . Tydligen är det ett slags reletavitsiskt fenomen likt tiddilationen i den speciella relativitets teorin. Egentiden är helt förknippad med rummet "dess expansion,kontraktion". Om man kan observera om rotationen för galaxer ökar ju längre bort man ser kan ju resonomanget gälla.
Annars har jag ju fel
/ RR

Stjärnors rotation kring varandra och planeters runt sina stjärnor har aldrig förr menats påverkas av att det finns mörk materia. - Däremot deras rörelser i förhållande till galaxens masscentrum.