Annons

Färre länder straffar med döden

Avrättningar. Dödsstraffen minskar. För första gången på 19 år avrättades till exempel ingen i Japan. Länder med röda markeringar har utfört avrättningar under 2011. Länder med rosa markeringar använder sig av dödsstraff men utförde inget under 2011.

Bild: 
Johan Jarnestad

Färre länder straffar med döden

Dödsstraff blir ovanligare i världen – men minst 20 länder genomförde avrättningar förra året.

Annons

Publicerad:

2012-06-20

För tio år sedan verkställdes dödsstraff i mer än 30 länder, enligt Amnesty internationals senaste statistik över bekräftade dödsdomar. Nu har antalet sjunkit till 20 länder.

I Europa har antalet länder som använder sig av dödsstraff minskat kraftigt det senaste halvseklet – endast Vitryssland praktiserar i nuläget dödsstraff.

Fyra länder genomför offentliga avrättningar: Iran, Saudiarabien, Nordkorea och Somalia (sådana avskaffades i Storbritannien redan 1783). Endast ett land avrättar genom halshuggning: Saudiarabien.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.