Annons

Hon söker efter lugn i stormen

Marianne Henningsson.

Bild: 
Björn Wanhatalo

Hon söker efter lugn i stormen

För en del människor är ett vindkraftverk något som förstör utsikten, för andra en symbol för ett hållbart samhälle. Marianne Henningsson undersöker våra reaktioner.

Annons

Publicerad:

2012-06-20

I Sverige finns 2 000 vindkraftverk. Det finns ansökningar om att bygga ytterligare 6 800 verk, men det är högst osäkert hur många av dessa som kommer att bli verklighet. För att minska beroendet av ändliga energislag måste vi satsa mer på förnybara. Samtidigt betyder en vindkraftsetablering olika saker för olika människor – sommargästen, glesbygdsbon, markägaren och projektören. Hur kan man förena dessa intressen?

– Projektören och handläggaren kan bjuda in allmänheten till den plats där vindkraft planeras. Under en rundvandring på området får människor berätta om platsen och ge synpunkter som man sedan tar hänsyn till vid vidare planering, säger Marianne Henningsson, miljöpsykolog vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

– Ett annat förslag är att utveckla möjligheterna att bli delägare i ett vindkraftverk. Lokalt ägande är bra för den lokala ekonomin, med kringeffekter som kan ge utveckling åt hela bygden.

Enligt enkätsvar anser 87 procent av svenskarna att vindkraften är miljövänlig. Handlar frågan om vindkraftverk i närheten av bostaden sjunker entusiasmen. Då är bara 40 procent positiva.

– I planeringen bör man ta hänsyn till människors minnen och livskvalitet, välja plats med hänsyn till landskapets karaktär och så ska allmänheten vara med i planerings- och beslutsprocessen från början, säger Marianne Henningsson.

Marianne Henningsson

  • Född 1950 i Fiskesjö.
  • Bor Emmaboda.
  • Familj Gift med Kjell, 2 barn, 2 barnbarn.
  • Favoritmiljö Naturen i Fiskesjö i Småland.
  • Yrkesval Jag har alltid varit intresserad av hur vi tänker och känner inför globala frågor, och hur naturen påverkar vårt välbefinnande – kombinationen blev så småningom miljöpsykologi.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Nu är det ju visserligen sant att svaret man får är starkt beroende på vilken fråga man ställer - och, inte minst, vem man frågar. En sådan undersökning har jag inte sett där man frågar grannarna till vindkraftverken.

Att det är 40 % som vill ha vindkraftverken som granne tycker jag verkar vara en hög siffra. Det skulle vara intressant att få studera den undersökning där man kommit fram till detta. Tacksam för en länk till undersökningen.

Enligt de erfarenheter jag har av vindkraftsetableringar så är det knappt 5% som vill ha vindkraftverken som grannar. De som vill ha vindkraftverken är nästan uteslutande bara de som skrivit på arrendekontrakt med vindkraftsbolaget plus de som inte vill stöta sig med dessa.

SOM-institutet, Göteborgs universitet presenterade ju en undersökning som redovisade länsvis hur många som var positiva till att det skulle byggas mera vindkraft. Men den undersökningen var, enligt informationsansvarig Jonas Hägglund på SOM-institutet, beställd och betald av Svensk Vindenergi, vilket gjorde den inte trovärdig. Visserligen var undersökningen nog gjord efter konstens alla regler, men frågeställningen var beställd från vindkraftsbranschen själva och då fick de ju de svar de ville ha.

Som sagt, det skulle vara intressant att se en undersökning där man frågar grannarna till vindkraftverken. Problemet är väl bara vem som ska beställa den och betala för den ...