Annons

Kan det bli hur varmt som helst?

Annons

Publicerad:

2012-06-20

Fråga: Varför kan det inte bli kallare än –273 grader? Finns det något motsvarande uppåt, det vill säga en absolut värmetopp?

Elof Petterson

Svar: Alla temperaturförändringar handlar om omfördelning av energi. När det är varmt rör sig molekyler och atomer mycket, och kan till och med brytas upp i sina beståndsdelar. De enskilda beståndsdelarna har stor energi. Genom kollisioner eller annan kraftverkan utbyter de energi med varandra och saker i omgivningen. Det är ett sådant energiutbyte som du kan känna när du bränner dig på en varm kastrull; metallmolekylerna överför en del av sin energi till molekylerna i din hud.

Vad som händer när man kyler ner något är att energi avges till omgivningen så att allt mindre av den finns tillgänglig för processer på en mikroskopisk nivå. Vid den absoluta nollpunkten finns det inte längre någon energi kvar som kan avges, inga processer kan äga rum och vi hamnar i ett grundtillstånd där allt är ”fryst”. Materiens innersta beståndsdelar står stilla.

Någon motsvarighet vid höga temperaturer finns inte, eftersom vi i princip alltid kan tillföra mer värmeenergi till ett system, så att atomerna rör sig snabbare eller bryts upp i sina beståndsdelar.

Klas Hultqvist, professor i fysik vid Stockholms universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Hej!

Jag tänkte precis i samma tankebanor som frågeställaren. Absoluta nollpunkten kan inte uppnås eftersom det skulle innebära att all energi bortgörs från systemet och då skulle bortkopplas från detta universum.

Däremot har jag en annan fråga angående ditt svar om det finns ett motsvarande svar angående en absolut värmetopp.
Om man tillför så pass mycket värmeenergi så att atomerna rör sig så pass snabbt att de börjar nå ljusets hastighet i vakuum, skulle inte det innebära att man i teorin kan tillföra så pass mycket värmeenergi så att atomernas hastighet rör sig snabbare än ljusets hastighet?

Det borde väl i teorin vara omöjligt för atomerna att uppnå denna hastighet eller händer det något annat med atomerna innan dom kan uppnå en sådan hastighet?

Med vänliga hälsningar

Jack

Inte för att ni ska kännas dummare än en 8e klassade, men det finns en top gräns över värme: 1 planck är det varmaste som går att få.. 1 planck är 141 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 grader celsius, (etthundrafyrtioentusen miljarder miljarder miljarder)
Varmare än så, bara en liten grad skulle skapa ett sorts svart hål, en kugelblitz som är ett svart energi hål men varmare än 1 planck skulle det inte vara i "hålet"