Annons

Morden minskar

Annons

Publicerad:

2012-06-19

År 2011 föll 81 personer offer för dödligt våld i Sverige, vilket är det lägsta antalet på tio år. Året dessförinnan var siffran 91. Antalet har minskat stadigt sedan 1990-talet, enligt Brottsförebyggande rådets statistik.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.