Annons

Den röda gladan lämnar rödlistan
Bild: 
Andrew Parkinson / Corbis / Scanpix

Den röda gladan lämnar rödlistan

Med sin karakteristiska tegelröda fjäderdräkt är den röda gladan återigen en vanlig syn på Skånes slättland. Välriktade hjälpinsatser har räddat arten från att dö ut. Men gladan har också visat prov på en ovanligt god anpassningsförmåga.

Annons

Publicerad:

2012-08-07

Gladan är en av få rovfågel-arter som trivs i jordbrukslandskapet. I Skåne, som utgör gladans huvudsakliga utbredningsområde, kan man se fåglarna följa traktorerna på åkrarna, där de skickligt fångar alla uppskrämda smådjur.

Gladan är en duktig jägare som utnyttjar alla typer av byten. Men den äter även as och hushållsavfall, och den drar sig inte för att stjäla mat från andra fåglar.

Gladan är också en notorisk kycklingtjyv, vilket var en av orsakerna till att gladan under 1800-talet utsattes för systematisk förföljelse. År 1919 fridlystes den, men drabbades sedan hårt av miljögifter som DDT och PCB. Gladan missgynnades också av en allt modernare sophantering som medförde att tillgången på avfall minskade.

Under 1960-talet var det svenska beståndet av glador nere i ett femtiotal par. Samtidigt började fågelns flyttbeteende förändras. Från att ha varit en utpräglad flyttfågel, började en del glador stanna i Skåne över vintern. Det kan ha berott på att bönderna hade börjat gödsla åkrarna med tarmrens, vilket förbättrade gladornas födotillgång under vintrarna. Eftersom dödligheten under flytten är hög, så var detta en gynnsam förändring.

Under 1970-talet startade Världsnaturfonden Projekt glada. För att hjälpa de övervintrande gladorna, började man med stödutfodring. Åtgärden gav önskat resultat och gladorna ökade relativt snabbt i antal. På 1990-talet, då stödutfodringen upphörde, var beståndet uppe i 800 par. I dag har vi över 2 200 par i Sverige, varav 2 000 i Skåne. De flesta vuxna fåglar är stannfåglar. Vinterdieten består till stor del av trafikdödade djur.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Det är bra att det ser positivt ut för röd glada i Sverige för närvarande, men vilken rödlista är det som rubriken syftar på? I Sverige har vad jag vet inte röd glada varit rödlistad sedan 2000, dvs. de tre senaste rödlistorna. Arten finns med på IUCN:s globala rödlista som NT, men därifrån är den sannolikt inte på väg att försvinna.

Hej Per

Det är den svenska rödlistan som titeln syftar på. Rubriken är en lek med ord, som kanske var en smula ogenomtänkt. Det är sant att det är var ett tag sedan arten lämnade rödlistan.

MVH
Jesper Nyström

Ok. Ibland blir det fel. Denna gång blev det så tokigt att Miljöaktuellt helt okritiskt refererade till FoF och denna artikel och meddelade att röd glada nu lämnar rödlistan. http://www.idg.se/2.1085/1.460008/rod-glada-lamnar-rodlistan
Mvh Per