Annons

Minnen nedgrävda i jorden

Minnen nedgrävda i jorden

Annons

Publicerad:

2012-08-07

Vilka ägodelar skulle du gömma om du var tvungen att fly? Som svensk är det en ganska avlägsen tanke. Men för befolkningen i vårt grannland Estland var detta en realitet under andra världskriget. Sjuttiotusen estländare valde att fly undan krig och Stalins terror. Innan de flydde grävde de ner personliga och värdefulla saker som silverbestick, ljusstakar, böcker och foton.

Mats Burström, professor i arkeologi vid Stockholms universitet, har i Minnesgömmor samlat in berättelser om föremålen och de människor som grävde ner dem. Föremål som människorna planerade att gräva upp när de återvände. Sovjetväldet blev dock långvarigt, men historierna om sakerna lever vidare. Några återvände till hemlandet efter Sovjets upplösning och letade. I de flesta fall var skatterna borta men några hittade föremål som familjemedlemmar grävt ner 50 år tidigare. Det är en intressant bok som görs levande av alla de berättelser författaren samlat in. Genom människorna och deras gömda föremål kan vi känna krigets vansinne.

Litteraturhänvisningar

Minnesgömmor

Burström, Mats
Nordic academic press

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.