Annons

Om bävrar och samlare

Om bävrar och samlare

Annons

Publicerad:

2012-08-07

Fredrik Sjöberg strövar gärna i det bördiga men rätt sällan beträdda gränslandet mellan biologi och kulturhistoria, och skörden av hans beläsenhet och formuleringsglädje är dignande och rik. Så även i denna hans senaste essäsamling, där han avhandlar lite vad som faller honom in.

En essä handlar om kärnkraftsmotståndet på 1970- och 80-talen, och en annan om samlandets vedermödor. Ordet bäver och dess associationer är utgångspunkten för en essä.

Detta är just essäer i dess egen rätt. Slingrande och ibland på gränsen till snåriga texter där man aldrig kan veta var man landar. Tack vare Fredrik Sjöbergs språkliga gehör blir det ändå en läsfest för alla som begär mer av en bok än en hyfsat hopsnickrad deckarintrig.

Litteraturhänvisningar

Varför håller man på? och andra essäer

Sjöberg, Fredrik
Albert Bonniers förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.