Annons

Svenskt rekord i transplantation

Annons

Publicerad:

2012-08-07

I Sverige transplanterades rekordmånga njurar förra året. En orsak är nya metoder som gör det möjligt att använda en njure från en donator med en annan blodgrupp än mottagaren. I siffran för njurar ingår 184 transplantationer från levande donatorer.

Organ som transplanteras i Sverige (antal)

  1. Njure  (435)
  2. Lever  (156)
  3. Lunga  (59)
  4. Hjärta  (51)
  5. Bukspottkörtel (35)
  6. Cellöar, bukspottkörtel (5)
  7. Tarm  (2)
  8. Hjärta & lunga  (1)

Källa: Svenskt transplantationsregister (2011)

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.