Annons

Värmen gör Arktis grönare

Annons

Arktis får fler vintergröna buskar, de flesta växter har blivit högre och andelen kal mark minskar. Det internationella Tundraexperimentet, där också svenska forskare ingår, har följt växtligheten i polartrakterna i 30 år och trenden är nu fastlagd. Alla förändringar har kunnat relateras till de senaste årens uppvärmning av Arktis.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.