Annons

Epigenetik

För att upplevelser kan gå i arv

Författare: 

Publicerad:

2012-08-07

För tvåhundra år sedan, 1809, lanserade fransmannen Jean-Baptiste Lamarck idén om att individuella erfarenheter kan ärvas. Alltsedan utvecklingsläran kom med Darwin 50 år senare har Lamarcks tankar om arvet hånats, fallit i glömska, missbrukats och kritiserats av modernare genetisk forskning.

Enligt den finns arvet nedskrivet i DNA-spiralen. Men sedan några år görs det försök som visar att arvsmassan inte betyder allt. Även om mekanismerna inte är helt klarlagda än, så råder det inte längre något tvivel om att även yttre faktorer och miljö påverkar avkomman. Till exempel har möss som utsatts för svårt trauma fått ovanligt stresskänsliga barnbarn.

Nyckeln finns hos de biologiska mekanismer som styr hur arvsmassans byggstenar blir avlästa, fenomen som fått samlingsnamnet epigenom.

Till genuppsättningen, genomet, fogas alltså även epigenomet. Epigenetiska fenomen tros till exempel ligga bakom många sjukdomar, från cancer till astma. Epigenetiken är numera ett levande forskningsfält – två sekler efter Lamarck.

Men exakt hur de epigenetiska variationerna förs vidare mellan generationerna är fortfarande oklart.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar