Annons

”När forskarna tvekar tycks vi veta vad vi ska göra”

Författare: 

Publicerad:

2012-08-07

Jag fick nyss ett telefonsamtal. En representant för Stockholmsinitiativet hade invändningar mot artikeln om molnbildning över Arktis som vi publicerade i förra numret. Statistiken som presenterades i artikeln var felaktig, menade han.

Stockholmsinitiativet är en lobbygrupp som ifrågasätter klimatpolitiska åtgärder och anser att koldioxidutsläpp inte har någon avgörande inverkan på klimatet. De arbetar i stark vetenskaplig motvind. Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar.

Men utanför den vetenskapliga diskussionen ser det inte lika tvärsäkert ut. Där är lobbygrupperna röststarka och de påverkar både politiker och väljare. Trots att internationella klimatmöten avlöser varandra fattar inte politikerna de nödvändiga besluten.

Helt annorlunda är det på ett angränsande område. I detta nummer redogör vetenskapsjournalisten Maria Gunther Axelsson för en aktuell vetenskaplig kontrovers. Den handlar om hur mycket vindkraft vårt elnät tål. En grupp välmeriterade forskare anser att vårt elnät inte klarar vindkraft i den takt som den föreslås byggas ut. En annan grupp, lika välmeriterade forskare, menar att vi både kan och bör bygga ut vindkraften. Båda sidor har goda argument.

Det märkliga är att här, där det vetenskapliga läget är oklart, är politikerna betydligt säkrare: vi ska bygga ut vindkraften. Och en färsk undersökning från SOM-institutet i Göteborg visar att den hållningen har ett starkt stöd hos allmänheten. Hela 70 procent tycker att vi ska satsa mer på vindkraft än i dag.

Det vore förstås helt galet, men jag undrar om det skulle gynna utsläppspolitiken om klimatforskarna uttryckte mer osäkerhet. För när forskarna tvekar då tycks vi veta vad vi ska göra.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

23

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Hej Patrik,

Du får ursäkta men Stockholmsinitiativet är ingen "lobbygrupp", utan en ideell förening. Vi har inga ekonomiska eller partipolitiska intressen som vi lobbar för utan vill bara verka för vetenskaplig upplysning och för sans och förnuft i energipolitiken.

Ur föreningens syfte: Stockholmsinitiativet är en politiskt och ekonomiskt oberoende ideell förening som verkar för en rationell klimat-, energi- och miljöpolitik. Stockholmsinitiativet förenar bred naturvetenskaplig kompetens, samhälls- och miljöengagemang med erfarenhet av samhällets politiska och ekonomiska villkor.

http://www.theclimatescam.se/foreningen/

Det var en underlig artikel. Vi ska inte bry oss om vad forskning säger utan låta politikerna bestämma. Hur det går då kan vi lära av historien. D.v.s. illa!

Jag får lite dålig smak i munnen av att läsa Patrik Hadenius artikel
"När forskarna tvekar tycks vi veta vad vi skall göra".

Jag delar upp mina funderingar i några punkter:
1)
Peter Hadenius (PH fortsättningsvis) benämner Stockholmsinitiativet en "lobbygrupp",
som arbetar på tvärs mot vetenskapen. Förmodligen avser PH då klimatvetenskapen.
Men PH tycks inte vara medveten om att Stockholmsinitiativet består av bl. a. fem professorer/professorer emeritus med djupa kunskaper i kemi, fysik, matematik och ämnen som ingår i klimatvetenskapen.

Det är lite märkligt att PH, i egenskap av språkvetare, kan döma ut Stockholmsinitiativets vetenskapligt grundade verksamhet som lobbyism.

Det är lätt att i stället uppfatta PH själv som en lobbyist!

2)
PH skriver
"Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar."

Nu är åter språkvetaren PH den som kan döma vad den vetenskapliga diskussionen handlar om, trots att det är fråga om ett vetenskapsområde som ligger långt från hans egen kompetens.

För övrigt är en kritisk vetenskapsman medveten om att i diskussionen om "vår klimatpåverkan" finns det ingen anledning att utesluta att den är mycket liten. Allt annat är ovetenskaplig fundamentalism!

PH's formulering "hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli" antyder att han redan tagit ställning i en vetenskaplig diskussion där han saknar kunskap.

3)
Sist avslutar PH sin artikel med
"Det vore förstås helt galet, men jag undrar om det skulle gynna utsläppspolitiken om klimatforskarna uttryckte mer osäkerhet. För när forskarna tvekar då tycks vi veta vad vi ska göra."

Här avslöjar PH sina fördomar riktigt ordentligt!
Vad skall gynna "utsläppspolitiken" om vi är osäkra?
Det är inte självklart om vi inte, liksom PH, redan har tagit ställning, trots stora osäkerheter, och vi kanske egentligen är språkvetare, inte naturvetare.

PH tycks förorda en ny version av lysenkoism, där man har bestämt svaren på förhand.

Det är märkligt att en sådan här artikel publiceras i en tidskrift med namnet Forskning och Framsteg.
Är det ett tecken på en ny inriktning mot Propaganda och Pajkastning?

"Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar." Detta är klimatskepticism i ett nötskal. Vet inte varfför ledarförfattaren påstår att SI och andra klimatskeptiker avfärdar påverkan på klimatet. Ännu en gång då: frågan är hur STOR den är - inte OM den finns. SI och många med dem, hävdar att IPCC tenderar överdriva följderna, med hänvisning till resultat från annan forskning eftersom SI och de flesta klimatskeptiska röster inte själva besriver forskning. Klimatdebatten är identisk med den om vindkraft. Något annat påstående tyder på stor okunnighet i frågan eller ett ideologiskt ställningstagande.

Snälla Patrik,

Istället för att du gräver ned dig i något slags låtsaskrig mot en inbillad fiende till vetenskapen så föreslår jag en öppen dialog. Det handlar om en vetenskaplig kontrovers med politiska inslag och det finns ingen anledning att göra frågan än mer infekterad än vad den redan är.

Det finns mycket framstående klimatvetenskapliga forskare på båda sidor. Den vetenskapliga diskussionen pågår i ansedda vetenskapliga tidskrifter med artiklar från alla håll. Jag kan ge dig en lång lista på peer-reviewade och publicerade arbeten om du vill. Det blir lite absurt att du dömer ut den ena sidan som oseriös, och som lobbyister.

Jag vore mycket tacksam om FoF kunde ge ett visst utrymme för en artikel som kanske kunde klarlägga vad den vetenskapliga frågan handlar om.

Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori, Linköpings universitet

Hej Patrik,

du kallar oss en lobbygrupp - jag tror att du överskattar oss. Vi är helt enkelt ett antal individer som av olika anledningar fruktar klimatpolitiken mer än effekterna av en långsam uppvärmning av jorden.

Jag vet inte vad du anser om att politiska organ beslutat att det som kunde ha använts för att producera mat åt hungriga människor istället ska (ja du läser rätt - det ska) användas för att producera sprit åt törstiga bilar. Jag anser att detta bör betraktas som ett brott mot mänskligheten.

Så länge som politiker och media inte kraftigt tar avstånd ifrån all användning av biobränslen som motorbränsle så anser jag att jag har en uppgift.

vänliga hälsningar

Sten Kaijser

"Stockholmsinitiativet är en lobbygrupp som ifrågasätter klimatpolitiska åtgärder och anser att koldioxidutsläpp inte har någon avgörande inverkan på klimatet. De arbetar i stark vetenskaplig motvind. Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar."

Är inte det här en logisk kullerbytta?
Om den seriösa vetenskapliga frågan är hur allvarliga effekterna vår klimatpåverkan är så ingår väl ståndpunkten "liten" i den diskursen. Detta är den ståndpunkt som Stockholmsinititivet har, vilket du borde veta.

Din artikel tyckte du det var konstigt att politikerna inte skred till handling trots att forskarna var överens. Men är verkligen forskarna överens om vilka åtgärder politikerna bör göra? Knappast. T. ex har Lennart Bengtsson och Rockström, som bägge stöder sig på IPCC, diametralt motsatta åsikter om vilka politriska åtgärder som är av nöden. Frågan om vilka politiska åtgärder som krävs är långt ifrån avgjord, så det är inte så konstigt att politikerna tvekar.

Jag begär inte att redaktören på FoF ska vara Sveriges bästa forskare men det vore lämpligt om han åtminstone kunde skriva logiskt korrekt och kände till bakgrundsfakta.

Hej Patrik,

Roligt att du i din ledare hänvisar till mitt telefonsamtal! Tyvärr känner jag inte igen din beskrivning av innehållet i samtalet. Det stämmer att det gällde den intressanta artikeln ”Arktiska moln”. Jag hade inte någon synpunkt på ev. statistik, men däremot invände jag mot att allvarligt faktafel angående utvecklingen av isutbredningen i Arktis de senaste åren.

Jag sammanfattade mina synpunkter i ett mail till artikelförfattaren Joanna Rose med kopia till dig, inkl. en bilaga (http://www.theclimatescam.se/wp-content/uploads/2012/07/isutbredningarkt... ) som sammanfattar observationer av isutbredningen i närtid och i historisk tid. Jag ännu inte fått något svar från vare sig Joanna eller dig. Så här skrev jag:

”Hej Joanna,
I inledningen på din intressanta artikel ”Arktiska moln påverkas av bakterier” konstaterar du följande ”Under de senaste trettio åren har isytan i september minskat i genomsnitt 10 procent för varje tioårsperiod.

Minskningen är än mer dramatisk sedan 2007. I slutet av förra sommaren rapporterades ungefär fyra miljoner kvadratkilometer av havet vara isbelagt – det är två miljoner mindre än genomsnittet de tre decennierna. Isen var också den yngsta någonsin – tunnare och mer kompakt än vanligt.”

Hur förklarar du detta mot de data jag sammanställt i bilagan? Ditt påstående ”Minskningen är än mer dramatisk sedan 2007”, stämmer inte.”

Som andra kommentatorer har påpekat före mig så vänder jag emot att vår förening karaktäriseras som ”lobbygrupp”. Vi representerar inga särintressen, vare sig ekonomiska eller politiska. Vi representerar bara oss själva och vår gemensamma strävan att klimat- miljö- och energipolitiken ska byggas på fakta snarare än tyckande.

Om du och Joanna är intresserade av en färsk översikt av den seriösa vetenskapliga diskussionen vad gäller klimatforskningen rekommenderar jag vittnesmålet i USA:s senat den 1 augusti av prof. John R. Christy. Prof. Christy är en av de mest meriterad av klimatforskarna i USA och världen. Han har tillsammans med Roy Spencer utvecklat metoderna för att mäta atmosfärens temperatur via satellit och han har varit huvudförfattare till IPCC:s rapporter. Du hittar vittnesmålet här: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_i...

Mvh,
Göran

Göran Ahlgren
Stockholmsinitiativet
Kungsgatan 82
112 27 Stockholm
Tel.: 08-7555335, mob.: 0707555969
www.theclimatescam.se

P.S. I ett tidigare inlägg har någon nämnt Lennart Bengtsson och Johan Rockström. Det är värt att notera att Bengtsson är en av våra tyngsta klimatforskare. Rockström däremot är ingen klimatforskare, han är agronom och en mycket skicklig demagog.
D.S.

## Ang. Göran Ahlgrens lästips

Hej Göran Ahlgren

Du rekommenderar en "färsk översikt av den seriösa vetenskapliga diskussionen vad gäller klimatforskningen", och verkar tro att dokumentet släpptes helt nyss – den 1 augusti. Texten har varit i omlopp under en längre tid. Du kan läsa en intressant kritik av innehållet till exempel här:
http://thinkprogress.org/climate/2011/03/10/207670/should-you-believe-an...

Mvh,
Jörn Spolander

När jag kallar Stockholmsinitiativet för en lobbygrupp följer jag ordbokens definition av lobbying: "lobbying, lobbning,
lobbyverksamhet, bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss riktning". Jag har uppfattat att det är vad Stockholmsintiativet gör.

Att föreningen företräder en annan åsikt än de flesta klimatforskare uppfattar jag också som helt okontroversiellt. Det är väl till och med själva skälet till dess existens. Och det är en existens som syns. Vilket bland annat märks på era kommentarerna till min ledare. Detta var också min enkla poäng. Den här typen av lobbyorganisationer tar plats, de tar tid och de påverkar på ett sätt som jag tycker är olyckligt.

Lägg till kommentar