Annons

Fågelsång bryter mot musikens mönster

Vacker sång? Nordlig näktergalsgärdsmyg följer inga noter.

Bild: 
Wikimedia

Fågelsång bryter mot musikens mönster

Annons

Publicerad:

2012-10-17

En amerikansk forskare har gjort den första vetenskapliga jämförelsen mellan musik och fågelsång. Musik bygger oftast på skalor med bestämda tonsteg. Forskaren jämförde därför tonstegen i sången från en sydamerikansk fågelart med de tre vanligaste skalorna i västerländsk musik. Det visade sig att endast 2,5 procent av fågelsången stämde överens med skalornas intervall.

Fågeln i experimentet, nordlig näktergalsgärdsmyg, har en relativt enkel sång. Det är därför osannolikt att andra arter, med mera komplicerade sångmönster, skulle stämma bättre överens med musikens skalor, hävdar forskaren.

Källa: Animal Behaviour

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.