Annons

Jorden var inte platt på medeltiden

Platon bodde på ett klot.

Bild: 
Detalj från Rafaels Skolan i Aten, 1509 / Wikimedia

Jorden var inte platt på medeltiden

Annons

Publicerad:

2012-10-18

Fråga: En allmän och nutida uppfattning verkar vara att medeltidsmänniskan trodde att jorden var platt. Stämmer verkligen det?

Jan R. Jonsson

Svar: Det korta svaret är: nej! Medeltidens lärda värld tog över de antika föreställningarna (från Platon, Aristoteles och astronomerna i Alexandria) att jorden och planeterna är klotformade. I princip ingen bildad medeltida kristen hade idéer om en platt jord. Columbus själv ägde kardinal Pierre d’Aillys bok Ymago Mundi, som trycktes på 1480-talet. I marginalen har Columbus med egen hand skrivit en kommentar till författarens påstående om att jorden är sfärisk: ”En sfär kallas ett runt rum, därav kallas även världens rundhet för världens sfär.” Under hela medeltiden presenteras jorden och planeterna som runda: i avbildningar i kyrkorna, i kungakröningens riksäpple (som är en jordglob), i predikningar och i böcker. Den som besöker Uppsala kan till exempel studera domkyrkans sydportal. Över ingången presenteras den runda jorden i sex friser som är från 1300-talets början. Till sist kan nämnas att en svensk, magister Sune Karlsson, under en tid på 1300-talet undervisade i det sfäriska planetsystemet vid prestigeuniversitetet i Paris.

Magnus Nyman, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet.

När jorden blev platt

Fortfarande skrivs böcker som hävdar att medeltidens människor trodde att jorden är platt.

2005-07-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.