Annons

6 procent

av de vuxna svenskarna är  medlem i något politiskt parti.

Annons

Publicerad:

2012-12-19

Trots ökat politiskt intresse så är färre svenskar med i politiska partier.

I mitten av 1980-talet var 12 procent av de vuxna svenskarna medlem i något politiskt parti. Nu har siffran halverats till 6 procent, enligt rapporten Svenska trender 1986–2011, som ges ut av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Under samma period har dock andelen som är mycket eller ganska intresserad av politik ökat från 46 till 54 procent.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.