Annons

Hjälper oss att välja framtid

Hjälper oss att välja framtid

Annons

Publicerad:

2012-12-16

I en ny antologi från Institutet för framtidsstudier diskuteras dagens framtidsforskning. Och redan i förordet konstateras att framtiden som empirisk realitet inte existerar, varför ”väldigt lite kan sägas säkert om framtiden”. Och det är en rimlig reträtt från 1970-talets storvulna framtidsforskning, då man gärna försökte förutsäga kommande tider. Och nu har tiden kommit ikapp många av dessa prognoser som i huvudsak var felaktiga.

Så vad handlar då dagens framtidsforskning om? Att hjälpa oss att välja framtid, att hjälpa oss att se tänkbara konsekvenser av dagens beslut. Gott så, och denna samling texter – några rätt träigt skrivna – diskuterar dessa frågor.

Litteraturhänvisningar

Att utforska framtiden

Red. Alm, Susanne, Palme, Joakim & Westholm, Erik
Dialogos

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.