Annons
Kan du synka mynten utan syn?

Kan du synka mynten utan syn?

Du vet inte vilken sida av mynten som  ligger uppåt. Du vet inte ens var de ligger. Hur kan du då vända alla likadant – med förbundna ögon?

Författare: 

I hörnen på ett kvadratiskt pappersark lägger Ylva fyra likadana mynt. Pappersarket ligger på bordet vid vilket Yngve sitter med förbundna ögon och tunna gummihandskar på sina händer. I spelet som följer är Yngves mål att få alla fyra mynten vända med samma sida upp, medan Ylva vill förhindra detta.

Yngve ser inte hur Ylva ursprungligen lägger mynten och i varje drag han gör får han vända upp-och-ner på vilka mynt han än vill. Han kan vända på ett till fyra mynt eller på inget alls. Så fort han lyckas få den önskade slutställningen så utropas han till vinnare. De gummihandskar Yngve har på sina händer hindrar honom från att med fingrarna ”känna igen” myntens sidor.

För att förhindra att Ynge vinner har Ylva rätt att efter varje drag från Yngve rotera pappersarket med mynten 90, 180, eller 270 grader – eller inte rotera arket alls. Yngve kan inte se hennes drag. Yngve och Ylva utför sina drag växelvis.

Frågan är om det finns en vinnande strategi som garanterar att  Yngve vinner (att alla fyra mynt ligger med samma sida upp) efter ett visst antal drag. Eller finns det en strategi för Ylva som kan förhindra detta?

Beskriv i förekommande fall en sådan strategi för Yngve eller för Ylva.